Meny
Lukk

Møtedokumenter

Innkalling og saksdokumenter 03.06.2024
File icon PDF
Innkalling og saksdokumenter 12.03.2024
File icon PDF
Innkalling og saksdokumenter 20.11.2023
File icon PDF
Innkalling og saksdokumenter 11.09.2023
File icon PDF
Innkalling og saksdokumenter 27.06.2023
File icon PDF
Innkalling og saksdokumenter 05.06.2023
File icon PDF
Innkalling og saksdokumenter 27.02.2023
File icon PDF

Saker 2022

Sak 2022 12 Soknad om tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark Nr1 Utleie

Sak 2022 13 Delbehandling 1 av soknad om tillatelse til bygge og ledningsarbeid StangnesSak 2022 12 Soknad om tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark Nr1 Utleie

Sak 2022 4 Kriterier for tildeling av kommersielt merke

Sak 2022 5 Evaluering av tiltak 2021

Sak 2022 6 Vindkraftanlegg i Skagerrak uttalelse i forbindelse med samrad

Sak 2022 8 Samarbeid om forskningsprosjekt i Skagerrak Kattegat og Oslofjorden

Sak 2022 9 Soknad om kommersielt merke

Sak 2022 17 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2022 19 Tiltaksplan 2022 2025 rullering

Sak 2022 18 Delbehandling 2 av soknad om tillatelse til bygge og ledningsarbeid Stangnes

Sak 2022 20 Bidrag til sarbarhetsvurdering besokssenter

Sak 2022 21 Soknad om kommersielt merke

Sak 2022 27 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2022 28 Soknad om tillatelse til ankringsskilt pa Storholmen

Sak 2022 29 Skjotselsplan for kystlynghei pa Styrmannsholmen og Larsholmen

Sak 2022 30 Ferdselsteller Stangnes

Sak 2022 32 Delfinansiering av film om kulturlandskap

Sak 2022 34 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2022 35 Okonomistatus og prognose for aret

Sak 2022 39 Soknad om tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark musikkvideo


Saker 2021

Sak 2021 3 Funksjoner i nytt besokssenter Forelopige innspill

Sak 2021 5 Soknad om tillatelse til tiltak 29 52 Jomfruland

Sak 2021 6 Soknad om tillatelse til motorferdsel 29 323 Jomfruland

Sak 2021 7 Tiltaksplan 2021 revisjon

Sak 2021 8 Batfeste 29 294 Jomfruland

Sak 2021 9 Ny sti Oytangen Jomfruland

Sak 2021 13 Lokalisering og formal for besokssenter Rad til Kragero kommune

Sak 2021 17 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2021 18 Plasser til smabater ved sjobua pa Oytangen

Sak 2021 19 Tiltaksplan 2021 2024 rullering

Sak 2021 20 Vannforvaltningsplan Vestfold og Telemark 2022 2027 horing

Sak 2021 21 Tiltakskort i forbindele med oljevern

Sak 2021 22 Stillehavsosters varsling om matsikkerhet

Sak 2021 23 Apningsmarkering av nytt utkikkstarn pa Oytangen

Sak 2021 28 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2021 29 Soknad om farledstiltak over Jomfrulandsrevet og ved Knubbhausen

Sak 2021 30 Okonomi pr 1 september og handtering resten av aret

Sak 2021 33 Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Sak 2021 37 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2021 38 Soknad om bruk av kommersielt merke Kragero taxibat

Sak 2021 39 Prioritering i forbindelse med soknad om tiltaksmidler i 2022

Sak 2021 40 Kystsoneplan for Vestfold og Telemark Horing av planprogram

Sak 2021 41 Midtstien pa Jomfruland tilrading til Kragero kommune

Sak 2021 42 Soknad om autorisasjon av besokssenter for Jomfruland nasjonalpark

Sak 2021 43 Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold horing


Saker 2020


Sak 2020 3 Anlegg med tarn pa Oytangen Jomfruland

Sak 2020 4 Utveksling av plantemateriale mellom Faerder og Jomfruland nasjonalparker

Sak 2020 5 Regler i nasjonalparken populaerversjon
Sak 2020 7 Moteplan 2020

Sak 2020 8 Rullering av tiltaksoversikten i forvaltningsplanen

Sak 2020 10 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2020 11 Oppsyn med brannfare Jomfruland

Sak 2020 14 Henvendelse om endring av vernegrense pa eiendommene 29 26

Sak 2020 15 Omlegging av hoy og lavspent luftstrekk til jordkabler Jomfruland nord

Sak 2020 16 Soknad om tillatelse til a legge ut fester til smabater ved brygga pa Oytangen

Sak 2020 18 Soknad om tillatelse til transport av byggevarer til Straholmen med helikopter

Sak 2020 19 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2020 21 Okonomi pr utgangen av september og prioriteringer for resten av aret

Sak 2020 27 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2020 29 Skjotselsplan for rullesteinstrender og strandvoller Jomfruland

Sak 2020 30 Tiltaksplan 2021

Sak 2020 35 Soknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med byggearbeid 29 294 Jomfruland

Sak 2020 36 Henvendelse om endring av vernegrense i sjo ved 7 125 og 7 77 ved Storholmen

Sak 2020 37 Prosjektgruppe for planlegging av besokssenter representasjon fra nasjonalparken

Sak 2020 38 Ny sti for a kanalisere ferdsel nord pa OytangenSaker 2019

Sak 2019 4 Forvaltningsplan

Sak 2019 5 Nasjonalparkgrensen pa eiendommen 29 200 pa Jomfruland

Sak 2019 6 Okonomiske bidrag til samarbeidsparter

Sak 2019 7 Soknad om midler til tiltak 2019
Sak 2019 8 Opplegg for fellesmote med Radgivende utvalg

Sak 2019 9 Mulige prosjekter i forbindelse med Helhetlig plan for Oslofjorden

Sak 2019 10 Besokssenter for Jomfruland nasjonalpark

Sak 2019 12 Soknad om tillatelse til kommersiell hosting av stillehavsosters

Sak 2019 13 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2019 15 Soknad om byggetiltak pa Styrmannsholmen

Sak 2019 16 Utforming av informasjonspunkter med mer

Sak 2019 18 Forskrift om atferdsregler i statlig sikrede friluftsomrader pa Jomfruland

Sak 2019 19 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2019 21 Halvarsregnskap og prioriteringer resten av aret

Sak 2019 22 Delfinansiering og eierskap til nytt tarn pa Oytangen

Sak 2019 23 Henvendelse om flytting av temaplakat

Sak 2019 26 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2019 28 Soknad om tillatelse til a bygge nytt flerbrukstarn og a rive eksisterende tarn pa Oytangen Jomfruland

Sak 2019 29 Henvendelse om flytting av informasjonspunkt pa Vakthusheia Portor

Sak 2019 31 Forslag til skjotselsplan for Oytangen Jomfruland

Sak 2019 32 Tilrading om beiting i havstrender pa Straholmen

Sak 2019 33 Villepletraer pa Jomfruland

Sak 2019 34 Soknad om tillatelse til vann og avlopsledninger i sjo

Sak 2019 35 Soknader til Miljodirektoratet om midler til styret planlegging og tiltak i 2020

Saker 2018

Sak 2018 2 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2018 4 Forvaltningsplan arbeidsdokument

Sak 2018 5 Soknad om a strekke fiberkabel i luftspenn gravearbeid og a legge fiberkabel i jord pa Jomfruland

Sak 2018 6 Soknad om midler til tiltak og innmelding av behov for ressurser fra Statens naturoppsyn 2018

Sak 2018 7 Moteplan 2018

Sak 2018 10 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2018 12 Soknad om havstromradar pa Jomfruland

Sak 2018 13 Mulig felles formidlingsarena pa Jomfruland fyrstasjon

Sak 2018 14 Forvaltningsplan forslag til horingsdokument

Sak 2018 15 Henvendelse om forskrift om offentlige friluftsomrader

Sak 2018 16 Tiltak 2018

Sak 2018 17 Apent mote pa Jomfruland

Sak 2018 20 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2018 22 Forvaltningsplan horingsforslag

Sak 2018 23 Forsok med anlop med hurtiggaende rutebat til Oytangen brygge i 2018

Sak 2018 24 Samarbeid med Kulturkameratene Kittelsen i nasjonalparken

Sak 2018 25 Behov for bedre samordning mellom skjaergardsparken og nasjonalparken

Sak 2018 26 Soknad om tillatelse til fangst og ringmerking av fugl Jomfruland fuglestasjon

Sak 2018 27 Soknad om okonomisk tilskudd til Jomfrulandsloftet 29 juli

Sak 2018 29 Horing av forslag om beskyttelse av fjordtorsk og kysttorsk

Sak 2018 31 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2018 33 Forvaltningsplan behandling etter horing

Sak 2018 34 Skjotselsplan Tarnskogen

Sak 2018 35 Halvarsregnskap og prioriteringer resten av aret

Sak 2018 36 Plan for fjerning av varder og groper med mer pa Jomfruland

Sak 2018 37 Benker og bord skisser

Sak 2018 38 Henvendelse om nytt fugletarn pa Oytangen pa Jomfruland

Sak 2018 39 Utvidelse av sone B pa Straholmen

Sak 2018 40 Soknad om stotte til Straholmenboka

Sak 2018 41 Soknad om tillatelse til a montere antenne i fugletarnet pa Oytangen Jomfruland

Sak 2018 42 Registrering av nasjonalparkstyret i Enhetsregisteret

Sak 2018 43 Tildeling av signaturrett

Sak 2018 47 Forslag til forskrift om atferdsregler i Skjaergardsparken Telemark

Sak 2018 48 Skjotselsplan for Tarnskogen

Sak 2018 49 Skjotselsplan for Vestre Saltstein Tangbukta

Sak 2018 50 Kartlegging og forslag til skjotselsplan for strandmaurlove strandmurerbie og strandtorn pa Sandbakken

Sak 2018 51 Delrapport om forsok med grunneierrepresentasjon i nasjonalparkstyrer

Sak 2018 52 Moteplan 2019Saker 2017

Sak 2017 1 Konstituering av styret med valg av leder og nestleder

Sak 2017 2 Referatsaker

Sak 2017 3 Plan for oppnevning av radgivende utvalg

Sak 2017 4 Styrets medvirkning i planleggingen av apningsarrangement

Sak 2017 5 Delegering av ansvar for gjennomforing av igangsatte tiltak i 2017

Sak 2017 6 Soknad om tiltak ved brygge Oytangen pa Jomfruland

Sak 2017 7 Soknad om tillatelse til apningsarrangement

Sak 2017 8 Soknad om tillatelse til motorferdsel til egen hytte pa Jomfruland

Sak 2017 9 Midlertidig delegering av kurante motorferdselsaker som haster til sekretariatet

Sak 2017 10 Styrets medvirkning ved tilsetting av nasjonalparkforvalter

Sak 2017 11 Styrets forslag til forvaltningsknutepunkt

Sak 2017 12 Prioritering av oppgaver fram til apningsarrangementet

Sak 2017 13 Styrets moteplan

Sak 2017 15 Innkalling sakskart og underskrift av protokoll

Sak 2017 16 Referatsaker vedtak etter delegert myndighet

Sak 2017 18 Delegering av myndighet til sekretariatet

Sak 2017 19 Prioritering av forvaltningstiltak i 2017

Sak 2017 20 Orientering om planlegging av apningsarrangement 13 august

Sak 2017 21 Prioritering av andre oppgaver i 2017

Sak 2017 24 Vedtak etter delegert myndighet referatsak

Sak 2017 26 Soknad om tillatelse til havstromradar pa Jomfruland

Sak 2017 27 Soknad om tillatelse til a bruke drone i forbindelse med opptak til TV program

Sak 2017 28 Soknad om tillatelse til flyging med drone i forbindelse med filmopptak

Sak 2017 29 Organisering av arbeid med forvaltningsplan

Sak 2017 30 Kystsoneplan Telemark uttalelse til planprogram

Sak 2017 31 Styrets moteplan andre halvar 2017

Sak 2017 34 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2017 36 Arbeid med forvaltningsplan

Sak 2017 37 Svar pa henvendelse fra eierne av eiendommene gardsnummer 29 bruksnummer 38 og 323

Sak 2017 38 Temaskilt

Sak 2017 41 Vedtak etter delegert myndighet

Sak 2017 43 Forvaltningsplanens del 3 og 2

Sak 2017 44 Innspill angaende Tarnbryggaveien og servicebygg Haga

Sak 2017 45 Soknad om tilskudd til gjerder Jomfruland fuglestasjon

Sak 2017 47 Henvendelse til Mattilsynet om saueholdet pa Straholmen oktober 2017