Meny
Lukk

Styret

Jomfruland nasjonalparkstyre har myndighet etter verneforskriften for nasjonalparken og landskapsvernområdet og ansvar for forvaltningen av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret er et statlig styre utnevnt av Miljødirektoratet. Styret består av lokale representanter fra Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune. Nasjonalparkforvalteren er sekretariat og administrasjon i verneområdet.

Styret har myndighet etter regelverket for nasjonalparken og ansvar for den aktive forvaltningen.