Meny
Lukk

Jomfruland nasjonalpark

Foto: Stråholmen og Jomfruland, Telemarksavisa.

Sjø og sjøbunn utgjør den klart største delen av nasjonalparken. Omtrent 15 000 dekar med tareskoger, ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper. Naturtypene har viktige økologiske funksjoner både i og utenfor nasjonalparken, blant annet som oppvekst- og leveområder for fisk og skalldyr. De leverer samtidig viktige økosystemtjenester til oss mennesker.

Jomfruland nasjonalpark er en marin nasjonalpark som ligger på ytre del av kysten i Kragerø. Parken strekker seg fra Bamble i nord til Risør i sør. De største landarealene i verneområdet finner du på Jomfruland og Stråholmen. I tillegg består nasjonalparken av va. 170 mindre øyer og holmer.

På disse sidene finner du vedtak og protokoller for Jomfruland nasjonalparkstyre.

Informasjon og nyheter rettet mot besøkende og andre interesserte, er å finne på https://jomfrulandnasjonalpark... og https://www.facebook.com/Jomfr...