Meny
Lukk

Vegetasjon

Rekedal, Y. 2001. Husdyrbeite i fjellet-vegetasjonstypar og beiteverdi. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, 7/01
File icon PDF
Rekdal, Y. og Angeloff, M. 2007. Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei. Skog og landskap, 08/2007
File icon PDF
Mysterud, A. og Mysterud, I. 1999. Økologiske effekter av husdyrbeiting i utmark. Utmarksnæring i Norge, 1-99
File icon PDF
Lie, A. 2010. Biologisk mangfold Hunnedalen. Konsekvenser ved rassikringstiltak. Agder naturmuseum og botanisk hage
File icon PDF
Vikøyr, B. 1990. Villrein, friluftsliv og motorferdsel i heiområdet Setesdal-Ryfylke. Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøavdelingen, 3-1990
File icon PDF
Kart over sårbare villreinbiotoper i heiområdet Setesdal-Ryfylke. Fylkesmennene i Rogaland og Agder 1991
File icon PDF
Steinnes, A. og Johnsen, J.I. 1992. Helgetur til søre del av Dyraheio. Blyttja 2/1992
File icon PDF
Norsk Botanisk Forening. Utan år. Vormedalsheia, perlen i Ryfylkeheiane. Botanikk.no.
File icon PDF
Skipevåg, B. 1994. Rapport frå sakkyndig vedr. Vormedalsheia Landskapsverneområde. Ryfylke Skjønnsrett.
File icon PDF
Frønsdal, J. 1987. Takseringsoppdrag i forbindelse med forslag om landskapsvern i Vormedalsheia i Hjelmeland kommune, Rogaland.
File icon PDF
Steinnes, A. 1984. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdiar i Frafjord-Espedal-området. Fylkesmannen i Rogaland.
File icon PDF
Steinnes 1984, Kart
File icon PDF
Bjelland, T. og Ihlen, P.G. 2013. Naturfaglege kartleggingar i Frafjordheiane landskapsverneområde. Rådgivende Biologer AS, rapport 1735.
File icon PDF
Johnsen, J.I. 2000. Mosar notert og samla i sambandmed undersøkingar i Frafjordheiane, Gjesdal og Forsand kommune. Fylkesmannen i Rogaland.
File icon PDF
Moen, A. 1975. Myrundersøkelser I Rogaland. Rapport i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Universitetet i Trondheim.
File icon PDF
Ihlen, P.G & Blom, H.H. 2008. Bekkekløftprosjektet – Naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Hjelmeland kommune. Rådgivene biologer AS.
File icon PDF
Strøm, K.B., Appelgren, L., Tysse, T. & Oddane, B. 2016. Naturfaglige registreringer i skog 2016. Frivillig vern – Funningsland. Ecofact rapport 574.
File icon PDF