Meny
Lukk

Fleirfaglege kartleggingar

Roalkvam, R. 1986. En oversikt over naturforhold og verneinteresser i Vormedalsheia og Lusaheia i Hjelmeland kommune, Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland, 1986.
File icon PDF
Paulsen, E.S. 1987. Verneinteresse i Vormedalsvassdraget. Vassdragsrapport, Fylkesmannen i Rogaland.
File icon PDF
Tysse, T. 2000. Verne- og bevaringsverdiar i nedre del av Frafjordvassdraget. RC Consultants a.s.
File icon PDF
Robberstad, K. og Lura, H. 2002. Vassdrag langs Lysefjorden (Rogaland)-samanstilling av kjende verneverdiar. Ambio Miljørådgivning AS.
File icon PDF