Meny
Lukk

Gamle forvaltningsplanar

Gamle forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

I 1993 utarbeidde Hjelmeland kommune ein forvaltningsplan for Lusaheia landskapsvernområde og ein forvaltningsplan for Vormedalsheia landskapsvernområde.

I samband med verneplanprosessen utarbeidde Fylkesmannen i Rogaland i 1993 ein forvaltningsplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno biotopvernområde.

Den første forvaltningsplanen for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet-Hisdal biotopvernområde vart utarbeida av forløperen til verneområdestyret i 2003 etter ein omfattande prosess.

Den første forvaltningsplanen for Frafjordheiane landskapsvernområde vart utarbeidd av Fylkesmannen i Rogaland i 2007.

Alle desse gamle forvaltningsplanane vart avløyst av Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) i 2015.

Gamal forvaltningsplan for Lusaheia landskapsvernområde
File icon PDF
Gamal forvaltningsplan for Vormedalsheia landskapsvernområde
File icon PDF
Gamal forvaltningsplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno biotopvernområde
File icon PDF
Gamal forvaltningsplan for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet-Hisdal biotopvernområde
File icon PDF
Gamal forvaltningsplan for Frafjordheianelandskapsvernområde
File icon PDF