Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien for SVR er ein plan for informasjon og tilrettelegging i og inn mot verneområda for perioden 2019-2025. Besøksstrategien skal vise kva for tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er naudsynt for å balansere verneverdiar, besøkande og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at ein oppnår størst moglig nytte for alle tre interesser.

Besøksstrategi for SVR
File icon PDF