Meny
Lukk

Skjøtselsplanar

Skjøtselsplanar for verneområda i SVR

Skjøtselsplanar er detaljerte planar for mindre område kor det er nødvendig med ulike skjøtselstiltak for å ta vare på eller fremje verneverdiane.

Under finn du lenker til skjøtselsplanane som er utarbeidd i verneområda i SVR.

Skjøtselsplan for Hægebostad i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde
File icon PDF
Skjøtselsplan for Holmevassheia i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde
File icon PDF
Skjøtselsplan for Mån i Frafjordheiane landskapsvernområde
File icon PDF
Skjøtselsplan for Blåfjellenden i Frafjordheiane landskapsvernområde
File icon PDF
Skjøtselsplan for Stovo i Dyraheio landskapsvernområde
File icon PDF
Skjøtselsplan for Jonstøl i Dyraheio landskapsvernområde
File icon PDF
Skjøtselsplan for Vidmyr naturreservat
File icon PDF
Skjøtselsplan for Hisdal naturreservat
File icon PDF
Skjøtselsplan /foreløpig) for Øyastøl naturreservat
File icon PDF