Meny
Lukk

Brosjyrer og hefter

Her kan du finne litt forskjelling informasjonsmateriell og rapportar som er utarbeidd for verneområda i SVR og gjennom verdiskapingsprosjektet "Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet"

Brosjyrer frå verneområda i SVR

Under finn du nokre av brosjyrene som har blitt utarbeidd for verneområda i SVR

Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane 2021
File icon PDF
Kartbrosjyre for Verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 2015
File icon PDF
Hovden landskapsvernområde, Vidmyr og Lislevatn naturreservat 2007
File icon PDF
Informasjonsplakat for Frafjordheiane
File icon PDF
Brosjyre om Jøsenfjorden
File icon PDF

Hefter frå verdiskapingsprosjektet

Her finn du ulike publikasjonar som er utarbeidd gjennom verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet som SVR stod bak i tidsrommet 2018-2022.

Villreinjakta i Hjelmeland
File icon PDF
Villrein i Sirdal
File icon PDF
Villreinjakta i Kvinesdal
File icon PDF
Villreinjakta i Bygland
File icon PDF
Kulturminneplakatar
File icon PDF
Informasjonshefter på turisthytter
File icon PDF
Beredskapsplan - tiltak for å lette tilhøva for villrein i vintrar med særleg vanskelege beitetilhøve
File icon PDF
Adaptiv løypeforvaltning - Evalueringsrapport
File icon PDF