Meny
Lukk

Verneplanar

Verneplanar for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Ein verneplan vart utarbeidd av den ansvarlege fylkesmannen som ein del av prosessen som leda fram til vernevedtaket. Verneplanen inneheld ei beskriving av verneverdiar, inngrep og brukarinteresser, samt eit framlegg til vernegrenser og vernereglar.

Verneplan for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
File icon PDF
Verneplan for Frafjordheiane
File icon PDF
Verneplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde, Holmavassåno biotopvernområde
File icon PDF

Andre dokument

Kart over inngrep i Setesdal Vesthei pr 1984
File icon PDF