Meny
Lukk

SVR-Notat

SVR-Notat 1-2017 Vilkårsrevisjoner i SVR
File icon PDF
SVR-Notat 1-2020 Villrein og ferdsel i Holmavassåno biotopvernområde og tilgrensande areal
File icon PDF
SVR-Notat 2-2020 Økologiske effekter av sauebeiting
File icon PDF
SVR-Notat 2-2021 Villreinen sin bruk av heiområda i Hjelmeland
File icon PDF
SVR-Notat 1-2021 Naturmangfald og kulturminne i Kvanndalen og Dyraheio landskapsvernområder
File icon PDF