Meny
Lukk

Verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR)

Verneområdestyret for SVR har forvaltningsmynde for tilsaman 17 store og små verneområde. Desse fordelar seg på 7 landskapsvernområder, 2 biotopvernområder og 8 naturreservat som vart etablert mellom 1986 og 2019. Dei 17 verneområda har eit samla areal på 3566 kvadratkilometer, og er med dette det nest største samanhengande verna arealet i landet.

- Foto: Jan E. Gunnersen