Meny
Lukk

Kongeleg resolusjon

Kongelegeresolusjonar for dei ulike verneområda

Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd».

Avgjerdene som blir gjort av regjeringa samla i statsrådet under leiing av Kongen, blir kalla kongelege resolusjonar.

Verneforskrifter skal etter naturmangfaldslova bli vedteke av Kongen i statsråd. I samband med handsaming og vedtak av Kongen i statsråd, vert det utarbeida eit føredrag som grunnlag for framlegget til verneforskrift. Dette føredraget er viktig for å forstå og tolke verneforskriftene.

Kronprinsregentens resolusjon Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet-Hisdal biotopvernområde
File icon PDF
Kongeleg resolusjon Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområder
File icon PDF
Kongeleg resolusjon Dyraheio og Kvanndalen landskapsvernområder og Holmavassåno biotopvernområde
File icon PDF
Kronprinsregentens resolusjon Frafjordheiane landskapsvernområde og Migaren og Ørestø naturreservater
External link icon
Kongeleg resolusjon Hisdal naturreservat
File icon PDF
Kongeleg resolusjon Ljosådalen naturreservat
File icon WORD