Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR)

Arbeidet med ein felles forvaltningsplan for SVR tok til i 2013. Planen som vart godkjent av Miljødirektoratet avløyser fleire eldre forvaltningsplanar.

Forvaltningsplanen omfattar tidsrommet 2015-2025 og skal saman med verneføreskriftene gje rammene for ei heilskapleg forvaltning av verneområda.

I 2017 vart det og utarbeidd ein forvaltningsplan for verneområda ved Hovden i Bykle kommune, etter at verneområdestyret for SVR og fekk forvaltningsmynde for desse områda.

Fylkesmannen i Rogaland har i tillegg utarbeidd ein forvaltningsplanfor naturreservata Migaren og Ørestø i 2007 og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder utarbeidde ein plan for Hisdal naturreservat i 2016.

Forvaltningsplan for verneområda i SVR
File icon PDF
Forvaltningsplan for verneområda ved Hovden
File icon PDF
Forvaltningspan fro Migaren og Ørestø naturreservater
File icon PDF
Forvaltningsplan for Hisdal naturreservat
File icon PDF