Meny
Lukk

Møtedokumenter 2022

Styremøter (ST) og møter i arbeidsutvalg (AU) Protokoll

AU 1 - Epostmøte. 14-17.1.2022 - Møteinnkalling

AU 1 - 2022 protokoll
ST 1 - Teamsmøte 18.2.2022 - Møteinnkalling inkl. vedlegg -ST 1 - 2022 18.2.22 Protokoll

AU 2 - Teamsmøte 2.3.2022 - Møteinkalling - Vedlegg sak

AU 2 -2022 Protokoll
ST 2 - Varangerbotn -21.3.2022 -Møteinnkalling u_vedlegg - sak inkl vedlegg 18/22 - sak inkl. vedlegg sak 19/22 - Referatsakene-ST 2 - 21.3.22 Protokoll
ST 3 - Teams - 23.5.2022 - Møteinnkalling _ vedlegg TiltaksplanST-3 23.5.2022 Protokoll
ST 4 - Ordo - 20.06.2022 -Møteinnkalling ST4ST-4 20.06.2022 Protokoll
ST 5 - Teams - 24.08.2022 - Møteinnkalling ST 5 med vedleggST-5 - 24.08.2022 Protokoll
ST-6 - Komagdalen - 08.09.2022 -Møteinnkalling -Orienteringssaker_2-

Informasjon om Besøksstrategiarbeidet

Se protokoll fra forrige møte ang. godkjenning av protokoll ST 5/2022

ST-6-8.9.22 Protokoll
ST-7 Teams - 31.10.2022 - MøteinnkallingProtokoll ST 7
St - 8 Vadsø - 29.11.2022 - Møteinnkalling_komplettProtokoll ST 8