Meny
Lukk

Her finner du informasjon om forvaltning av Varangerhalvøya nasjonalpark, Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde, Syltefjorddalen-, Sandfjordneset- og Ytre Syltevika naturreservat. Her vil det bli lagt ut relevant informasjon om verneområdene og forvaltningsoppgavene som nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter utfører. Forvaltningen som utførers er jamfør verneforskriften til det enkelte område.