Meny
Lukk

På styrets nettside www.varangerhalvoya.no finner du informasjon om forvaltningen av områdene vi forvalter; Varangerhalvøya nasjonalpark, Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde, Syltefjorddalen-, Sandfjordneset- og Ytre Syltevika naturreservat.