Meny
Lukk

Søknader

Verneområdene har egne bestemmelser for hva som er lov og ikke, definert i egen forskrift for hvert område.

For en del tiltak kan man søke om dispensasjon fra verneforskriftene for å gjennomføre tiltaket.

Vi anbefaler å kontakte nasjonalparkforvalter om man er usikker på hva reglene tilsier, og krav til innhold i søknad.

I menyen til venstre finner du standard søknadsskjema for motorisert ferdsel.


- Nasjonalparkstyret kan basert på skriftlig søknad innvilge inntil 6 dispensasjoner per år for frakt av utstyr med snøskuter på snødekt mark til fritidshytter ved behov.

- Det gis inntil treårige tillatelser for dispensasjon til nødvendig frakt av utstyr til hytter. Fører må føre kjøreliste som fylles ut med penn når kjøring tar til, og som sendes inn etter at dispensasjonen er gått ut.