Meny
Lukk

Styret

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/ Várnjárgga álbotmeahccestivra/ Varenkinniemen kansalistarhaan styyri

er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for:

Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci/ Varenkinniemen kansalistaras

Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci

Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci

Sandfjordneset naturreservat

Ytre syltevika naturreservat

De forvalter områdene etter hvert enkelt områdes verneforskrift, som igjen er hjemlet i naturmangfoldloven.

Nasjonalparkforvalteren er daglig leder for Nasjonalparken med tilliggende områder, og er sekretær for nasjonalparkstyret.

Han har kontorsted i Vadsø, sammen med feltapparatet for verneområdene - Statens naturoppsyn.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.

Styret på befaring i Ytre Syltevika naturreservat - Birger Knudsen (Vardø), Ragnhild M. Aslaksen (Sametinget og vara for Torill Olsen). Trine Noodt (Fylkeskommunen), Jens-Petter Falkensten (Vadsø), Ronald Wærnes (Båtsfjord), Frank Inge Sivertsen (Sametinget)Jarle Andreassen (Vara for Hanne Iversen Noste i Unjárga - Nesseby)