Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

AU

Arbeidsutvalget behandler saker på delegert myndighet fra styret.

Styret har gitt arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og en valgt representant med vara.

Jens-Petter Falkensten, Hanne Iversen Noste og Frank Inge Sivertsen. Birger Knudsen er vara.

Du finner dokumentene for AU-møtene under møtedokumenter.

Forvalter er delegert myndighet til å behandle saker som gjentar seg hvor praksis er avgjort i styremøtebehandling. Typiske slike saker er frakt ferdsel og transport med helikopter, ATV og snøskuter.