Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

AU

Arbeidsutvalget behandler saker på delegert myndighet fra styret.

Styret har gitt arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og en valgt representant med vara.

Birger Knudsen, Elise Holm og Frank Inge Sivertsen. Willy Pedersen er vara.

Du finner dokumentene for AU-møtene under møtedokumenter.

Forvalter er delegert myndighet til å behandle saker som gjentar seg hvor praksis er avgjort i styremøtebehandling. Typiske slike saker er frakt ferdsel og transport med helikopter, ATV og snøskuter.