Meny
Lukk

Velkommen til nettsida for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Her finner du informasjon om forvaltningen av

- Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci/ Varenkinniemen kansalistaras

- Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci

- Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci

- Sandfjordneset naturreservat

- Ytre syltevika naturreservat

Her fins info om verneområdene og forvaltningsoppgavene som styret og forvalter utfører.

I menyen finnes relevant informasjon.

Mer informasjon og turtips finnes på www.varangerhalvøya.no