Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneier, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, og reiseliv.

Utvalget kan gi innspill til nasjonalparkstyret om forvaltningen og tiltak. Det legges opp til minst ett årlig møte mellom styret og det rådgivende utvalget.

Verneområdestyret jobber med å oppdatere det rådgivende utvalget og oppdatert liste over representanter i utvalget vil legges inn under her når det er klart.

Referat fra møtene finner du under

Møtereferat 29.11.2021
External link icon
Møtereferat RU februar 2021 (utsatt møte fra 2020)
File icon PDF