Meny
Lukk
Trekkvegar og kalvingsområde for villrein.


Steinbuskardet-Hisdal biotopvernområde har til føremål å sikre eit særs viktig heilårs leveområde med trekkvegar og kalvingsområde for villrein. I biotopvernområde gjeld særskilte ferdselsrestriksjonar. Det er forbod mot lågtflyging i biotopvernområde.

Steinbuskardet-Hisdal biotopvernområde dekker eit areal på ca. 33,6 km2 . Det verna området ligg i Bykle
kommune i Agder fylke.