Meny
Lukk
Foto: Agderposten
Viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn


Lislevatn naturreservat ligg i Bykle kommune heilt nord i Setesdal.

Området vart verna i 1982 og er ein kvadratkilometer i storleik. Om lag halvparten av dette er vassareal. Lislevatn naturreservat er lite i areal, men har eit rikt plantesamfunn, dyre- og fugleliv som er bunden til våtmarksområdet i og kring vatnet. I nord-aust dannar elva Otra eit elvedelta av sand og grus. Lislevatn naturreservat vart verna for å ta vare på eit viktig våtmarksområde med plantesamfunn, dyre- og fugleliv som naturleg er knytt til området.