Meny
Lukk

Møtedokumenter 2016

Styremøte 20. desember 2016

Møteinnkalling

Protokoll

Styremøte 18. november 2016

Møteinnkalling - klage på dispensasjon for trening av bjørnehunder. Telefonmøte.

Styret var ikke vedtaksført. Behandlet den 20. desember 2016 sak ST 79/2016.

Styremøte 21. september 2016

Møteinnkalling

Protokoll

AU-møte 15. august 2016

Møteinnkalling

Protokoll

AU-møte 08. juli 2016 (telefonmøte)

Møteinnkalling

Protokoll

Styremøte 24. mai 2016

Møteinnkalling

Protokoll

AU-møte 12. mai 2016

Møteinnkalling

Protokoll

AU-møte 9. mars 2016

Møteinnkalling

Protokoll

Styremøte 26. februar 2016

Møteinnkalling

Protokoll

AU-møte 12. februar 2016

Møteinnkalling

Protokoll