Meny
Lukk

Kontakt

  Midtre Nordland nasjonalparkstyre

  Besøksadresse:

  Nordland Nasjonalparksenter

  Saltfjellveien 2035

  8255 Røkland

  E-post: sfnopost@statsforvalteren.no

Inngående dokumenter

Inngående post, som f.eks. søknader til styret, blir journalført og arkivert av Statsforvalteren i Nordland. Alle brev og henvendelser skal derfor sendes til Statsforvalterens postadresse i Bodø:

Postadresse:

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

E-post: sfnopost@statsforvalteren.no

Alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret er tilgjengelige gjennom offentlig elektronisk postjournal.

Organisasjonsnummer

Vårt organisasjonsnummer er 813 548 992.

For henvendelser om verneområdene:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Rago og Sjunkhatten, landskapsvernområdene Saltfjellet, Gåsvatnan og Nattmoråga, og naturreservatene Dypen, Stor-Graddis, Junkerdalsura, Semska-Stødi, Blakkådalen og Langvassdalen-Ruffedalen.

For henvendelser knyttet til disse verneområdene, ta kontakt med nasjonalparkstyrets sekretariat

Marte Brekke

Telefon: 755 31 557

E-post: marte.brekke@statsforvalteren.no


Paavo Pirttilehto

Telefon: 755 31 538

E-post: paavo.pirttilehto@statsforvalteren.no


Hvis ikke det er mulig å nå sekretariatet, ta kontakt med styreleder

Inga-Lill Sundset

Telefon: 902 12 095

E-post: ilsundset@gmail.com