Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Enkeltvedtak knyttet til rovvilt, områdevern, utenlandske treslag, prioriterte arter og utvalgte naturtyper er blant vedtakene som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret, jf. forskrift 14. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret.

Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtaket har plikt til å registrere vedtaket i Miljøvedtaksregisteret. Enkeltvedtak skal registreres senest tre virkedager etter at parten er underrettet om vedtaket.


Midtre Nordland nasjonalparkstyre sine vedtak finner du her.