Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet

I brev datert 11. juni 2010 fra statsråden i Miljøverndepartementet ble det vedtatt at det skulle etableres et felles nasjonalparkstyre for Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og Sjunkhatten nasjonalparker. Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde, samt Storlia naturreservat skal også forvaltes av nasjonalparkstyret.

I 2015 ble vedtektene revidert, blant annet ble det gitt anledning til å delegere kurante saker til nasjonalparkforvalterne og det geografiske området ble oppdatert. Dette med bakgrunn i at styret hadde overtatt forvaltningsansvaret for Láhko nasjonalpark (2013) og naturreservat som grenset til sine nasjonalparker (2015). Gjeldende vedtekter er fra 1. januar 2020, med mindre endringer fra 2015.

Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk virkeområde, sammensetting av styret, styrets oppgaver, delegering av myndighet, klageadgang og klagemyndighet.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF