Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

Administrativt kontaktutvalg inngår i rådgivende lokalutvalg

Etter opprettelsen av rådgivende lokalutvalg er det ikke et felles administrativt kontaktutvalg for hele Midtre Nordland. Det administrative kontaktutvalget inngår nå i de lokale utvalgene og har fått følgende mandat:

"Representantene fra kommunene skal bidra til å styrke informasjonsflyt mellom kommunene og nasjonalparkstyret. Disse skal videre bidra til å styrke det interkommunale samarbeidet rundt hver enkelt nasjonalpark for å øke nasjonalparkens anseelse blant lokale brukere og besøkende. De skal bidra med kommunale planer og strategier som angår arealer innen verneområdene, men også som kan være relevante for innfallsporter i randsonene. Det er viktig at de også har innsikt i kommunenes utviklingsfokus og kan bistå i arbeidet med å gjøre nasjonalparkene relevante for lokal verdiskapning"