Meny
Lukk

Styret

Medlemmene i nasjonalparkstyret består av lokale- og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale- og fylkeskommunale- representantene er valgt for perioden 2020-2023, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2018-2021.

Styret konstituerer seg selv annet hvert år med egen leder, nestleder og arbeidsutvalg.

Styreleder: Geir Waage

Nestleder: Inga-Lill Sundset

Arbeidsutvalg: Geir Waage, Inga-Lill Sundset og Rune Berg