Meny
Lukk

Sekretariat

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre består av fem nasjonalparkforvaltere som har kontor hos Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal.

Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Statsforvalteren i Nordland har arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalterne.

Sekretariatet har også anledning til å fatte vedtak på delegert myndighet fra styret. I all hovedsak gjelder dette kurante saker som angår ferdsel til fots og motorferdsel og saker som tidligere har blitt behandlet av styret. Det kan også være saker der forvaltningsplanen gir tydelige føringer for utfallet.

Nasjonalparkforvalter

Inge Sollund Ingvaldsen
NasjonalparkforvalterJohan Rova
NasjonalparkforvalterErik Jonas Andersen
NasjonalparkforvalterMarte Brekke
NasjonalparkforvalterPaavo Pirttilehto


Stillingsbeskrivelse for forvalter

Delegasjonsreglement for forvaltere