Meny
Lukk

Sekretariat

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre består av fire nasjonalparkforvaltere som har kontor hos Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal. I 2021 er det i tillegg bevilget midler til èn midlertidig stilling som også har kontor på Storjord.

Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Fylkesmannen i Nordland har arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalterne.

Sekretariatet har også anledning til å fatte vedtak på delegert myndighet fra styret. I all hovedsak gjelder dette kurante saker som angår ferdsel til fots og motorferdsel og saker som tidligere har blitt behandlet av styret. Det kan også være saker der forvaltningsplanen gir tydelige føringer for utfallet.

Nasjonalparkforvalter

Inge Sollund Ingvaldsen
NasjonalparkforvalterJohan Rova
NasjonalparkforvalterErik Jonas Andersen
NasjonalparkforvalterMarte Brekke
Innleid nasjonalparkforvalter (til 31.12.23)Sigrid E. Lium


Stillingsbeskrivelse for forvalter

Delegasjonsreglement for forvaltere