Meny
Lukk

Søknader

Forskriften for det bestemte verneområdet sier hva som er tillatt eller ikke. Forskriften sier også hva vi som forvaltningsmyndighet kan gi tillatelse til etter søknad. Planlegger du å gjennomføre tiltak, arrangement eller lignende i et av våre verneområder kan kontaktperson for det aktuelle verneområdet kontaktes.

Enkelte søknader kan behandles av sekretariatet på delegert myndighet fra styret. Delegerte saker behandles fortløpende. Andre saker må opp til styrebehandling i styremøter. Sekretariatet garanterer at alle søknader som har kommet én måned før møtet, blir behandlet på påfølgende styremøte. Søknader vil likevel bli behandlet helt frem til styrepapirene skal sendes ut, senes ei uke før møtet, men søknader som kommer inn i siste liten kan ikke garanteres behandling. Sjekk ut møtekalenderen for å holde deg oppdatert på når møtene i Midtre Nordland nasjonalparkstyre er.

Alle søknader sendes til sfnopost@statsforvalteren.no for arkivføring