Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret

Miljøvedtaksregisteret

Alle vedtak som fattes i nasjonalparkstyret, arbeidsutvalget og delegert til forvalter legges inn i Miljøvedtaksregisteret. Her finnes også vedtak som kommuner og Statsforvalteren fatter i andre verneområder.

Dette registeret har noen tekniske svakheter, men kan benyttes til å søke opp vedtak ved å avgrense geografisk (kommune/fylke/verneområde) eller søke etter ord i sakstittel. Søkefunksjonen er begrenset, så prøv gjerne adresser eller flere relevante stikkord.

Lenke til vedtak i Raet NP finner du her: Miljøvedtaksregisteret: Raet NP

Lenke til vedtak i Søm LVO finner du her: Miljøvedtaksregisteret: Søm LVO