Meny
Lukk

Sonevern i Raet nasjonalpark -Se også pdf nedenfor

I sone A er formålet å ta vare på fuglelivet, spesielt med hensyn til sjøfuglene og deres hekkeplasser, jf. kart. Her er det ferdselsforbud fra 15.april til 15.juli inkl 50 meter radius fra land. Disse er markert med rødt omriss.

I sone B er formålet å ta vare på sårbare naturtyper og arter, jf. kart. Her det det særlig bestemmelser for å ivareta skog og strandeng. Disse er markert med blått omriss.

I sone C er formålet å ta vare på områder med særskilt vitenskapelig betydning som referanseområder i sjø, jf. kart. Her er det forbudt med redskaper som kan skade havbunn, feks bunntrål. Disse er markert med grønt omriss.

Tegnforklaring sonekart

Kart over områder med helårs båndtvang, telt/overnattingsforbud og Sankthansbål

Rød avgrensning er områder som har forbud mot telting/overnatting etter verneforskrift eller kommunale forskrifter.

Gul avgrensning er områder med helårs båndtvang etter verneforskrift eller kommunale forskrifter.

"Bål" er steder der godkjente sankthansbål kan tennes (egne vilkår)

Du kan lese mer om overnatting og ferdsel under "Søknader": Overnatting og ferdsel

Kart over sone A, B og C inkl marine verneområder
A3 kart hele NP
File icon PDF
Sone A sjøfugl med ferdselsforbud Torungene mm
A4 sone A sør
File icon PDF
Sone A sjøfugl med ferdselsforbud Flosta mm
A4 sone A midt
File icon PDF
Sone A sjøfugl med ferdselsforbud Askerøya mm
A4 sone A nord
File icon PDF