Meny
Lukk

Søknader

Verneforskriftene deler inn tiltak i forbudt, må søkes om og tillatt. Vi anbefaler at du leser igjennom aktuell verneforskrift og sjekker hva som er relevant. Verneforskriften finnes på Lovdata og er lenket til her: Verneforskrift

Forvaltningsplanen angir rammer og kriterier for søknadsbehandling. Vi har laget veiledere for de mest relevante typer søknader for å lette arbeidet i søknadsprosessen. ta kontakt med forvalter dersom du har spørsmål -Send epost her.

Saksbehandling og svartid

Søknader registreres fortløpende og legges inn til behandling. Styret mottar mellom 100-150 søknader i året, og svartiden kan i perioder være lang.

Alle prinsipielle saker skal behandles av styret, mens saker som er i tråd med retningslinjer og hvor det er opparbeidet en presedens kan behandles i arbeidsutvalget (AU). Det settes opp AU møter etter behov. Dersom det er dissens i AU overføres saken til neste styremøte.

En del saksfelt er delegert til forvalter, feks motorferdsel, droner, mindre arrangementer osv.

Dersom styret mottar en klage, så skal den behandles på styremøtet. Forvalter og styreleder er delegert myndighet til å svare på krav om oppsettende virkning (utsatt iverksettelse i påvente av behandling av klage). Klagefristen er tre uker fra utsendt vedtak.