Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Raet nasjonalparkstyre er et offentlig forvaltningsorgan. Styrets mandat er delegert fra Miljødirektoratet som også har vedtatt vedtekter for hvordan styret skal settes sammen og fungere.

Vedtektene ble vedtatt 19.01.2024, og omfatter forvaltningen av verneområdene Raet Nasjonalpark og Søm landskapsvernområde etter verneforskrifter og naturmangfoldloven.

Vedtekter for Raet nasjonalparkstyre 2024-
Vedtekter 0,08 MB
File icon PDF
UTGÅTT Vedtekter for Raet nasjonalparkstyre 2016-2023
Vedtekter 0,08 MB
File icon PDF