Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Raet nasjonalparkstyret er et offentlig forvaltningsorgan. Styrets mandat er delegert fra Miljødirektoratet som også har vedtatt vedtekter for hvordan styret skal settes sammen og fungere.

Vedtektene ble vedtatt 6.april 2017, og omfatter forvaltningen av verneområdene Raet Nasjonalpark og Søm landskapsvernområde etter verneforskrifter og naturmangfoldloven.

Vedtekter for Raet nasjonalparkstyre
Vedtekter 0,08 MB
File icon PDF