Meny
Lukk

Kontakt

  Raet nasjonalparkstyre

  Postadresse * Besøksadresse
  Postboks 504,
  4804 Arendal
  Fløyveien 14,
  Arendal

  E-post: fmavjmg@statsforvalteren.no

Kontaktinfo

Spørsmål om Raet NP og Søm LVO rettes til forvalter:

Jenny Marie Gulbransen.

Epost: Send epost her

Telefon: 98460618 / 370 17845 (kontor)

Er det behov for akutt hjelp- kontakt nødetatene. Akutt forurensning meldes inn til Alarmsentralen- Ring 110. Ulovlig motorferdsel og lignende meldes inn til politiet på 112 (akutt) eller 02800 (annet).

Andre ulovligheter kan meldes inn her Tips og varsler til miljødirektoratet

Søknader og brev

Brev og søknader som skal arkiveres merkes med "Raet nasjonalparkstyre" og sendes til:

Postadresse: Postboks 504, 4804 Arendal
Telefon: 37 01 75 00
E-post: sfagpost@statsforvalteren.no

Fakturaer

Elektronisk fakturaadresse er Statsforvalteren i Agders organisasjonsnummer: 974 762 994.
Her finner dere informasjon om bruk av elektronisk faktura EHF:

https://dfo.no/efb

Papirfaktura godtas i unntakstilfeller. Adressen er da:

Raet nasjonalparkstyre, Statsforvalteren i Agder, Fakturamottak DFØ,
Postboks 4746 Torgarden, 7468 Trondheim

Ref.: 2330jmg

Besøksadresse

Statsforvalteren i Agder, Fløyveien 14, Arendal

Forvalter har en del hjemmekontor og feltarbeid, så det kan ikke påregnes å komme uten avtale.

Befaring på Tromlingene i 2019. Arild Pfaff fra Statens Naturoppsyn forteller om skjøtsel og vadefugl.