Meny
Lukk

Styremedlemmer

Styrets sammensetning jf nasjonalparkstyrets vedtekter § 4

Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i
likestillingsloven § 13
Nasjonalparkstyret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall.

Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra de berørte kommunene og fylkestinget i Aust-Agder. Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets medlemmer. Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og innstiller en kvinne og en mann blant fylkestingets medlemmer.

I tillegg skal nasjonalparkstyret i forsøksperioden med partssammensatte styrer (2017-2019) være representert med to grunneierrepresentanter.

Kommunene innstiller dermed to kvinner og to menn som skal representere grunneierne.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret og fylkestinget.

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder


RolleOrdinært medlemVaramedlemRepresenterer
LederRobert Cornels NordliInger Brokka De RuiterArendal kommune
Einar JohnsenMorten FossTvedestrand kommune
NestlederBeate SkrettingKjetil GlimsdalGrimstad kommune
Hannah TeiglandMirell Høyer-BerntsenAgder Fylkeskommune

Partssammensatte styrer

Fra 2024 er det fastsatt at partssammensatte styrer utgår.

I påvente av evaluering og konklusjon om partssammensatte styrer så har Miljødirektoratet bestemt at grunneierrepresentantene som ble valgt i 2017 blir sittende. Inge Fredriksen ble valgt inn som vara for grunneiere i Arendal i 2017, men ble erstattet av Aasulv Espeland i 2020.

Les rapporten om partssammensatte styrer her.

Oversikt over styremedlemmer 2020-2024

RolleOrdinært medlemVaramedlemRepresenterer
Styreleder

Robert Cornels Nordli

Fredrik SissenerArendal kommune
NestlederVidar Holmsen Engh

Marianne Landaas

Tvedestrand kommune
MedlemGro BråtenOddbjørn KyllandAgder Fylkeskommune
MedlemAnne Lien StudsrødAasulv EspelandGrunneiere Arendal
MedlemBeate SkrettingKjetil GlimsdalGrimstad kommune
MedlemTor Eivind TingstveitKirsti SvendsenGrunneiere Grimstad