Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Foto fra åpningen av Raet nasjonalpark 13.8.2017 v/Vidar Helgesen (daværende Miljøvernminister). Det er et stort og bredt engasjement for nasjonalparken!

Rådgivende utvalg (RU) jf vedtektene § 9

Styret skal oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg.

Sammensetning og funksjon

Raet nasjonalparkstyre vedtok høsten 2017 å opprette et rådgivende utvalg. Ettersom nasjonalparken er langstrakt og følger skjærgården i tre kommuner med ca 70.000 innbyggere ble det bestemt å ha en god bredde og inkluderende sammensetning i rådgivende utvalg.

RU inkluderer velforeninger, næringer, grunneierlag, Friluftsrådet Sør og interesseforeninger. Interesseforeninger spenner fra geologi til motorbåtsport. Totalt er det 55 medlemmer i RU, og det møter opp mellom 30-100 representanter på møtene.

Styret har vedtatt at det skal være 2-3 møter med RU årlig, og at møtene skal åpne for dialog med styret og mellom representantene i RU. RU har funksjon som referansegruppe for de ulike planene og prosjektene styret arbeider med, som feks restaureringsplaner, forvaltningsplaner, skjøtselsplaner og besøksstrategi.

Enkeltsaker vil ikke bli behandlet i rådgivende utvalg.

Medlemmer

Alve grunneierlag

Alve Vel

Arendal Fiskerlag

Arendals Seilforening

Arendal undervannsklubb

Askerøy vel

Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Aust-Agder Idrettskrets

Aust-Agder Jeger og Fisk

Aust-Agder Turistforening

Dypvåg vel

Fevik Vel

Fjære sjøspeidergruppe

Flosta Motorbåtforening

Foreningen Skonnerten Solrik

Forum for natur og friluftsliv Agder

Friluftsrådet Sør

Gjervoldsøy Vel

Gjeving vel

Haugenes Vel

Holmesund vel

Hoves Venner

Kystlaget

Kystlaget Terje Vigen

Linking Tourism and Conservation

Lyngør vel

Med Hjerte for Arendal

Merdø vel

Møkkalassets Venner

Naturvernforbundet

NOF avd. Aust-Agder

NHO Agder

Norges Bondelag Agderkontoret  

Raet Grunneierlag Tromøya

Sandum og omegn velforening

Sandøya vel

Skagerrak Dykkerklubb

Søm Båtforening

Sørlandets Geologiforening

Torungen Havfiskeklubb

Torungenes Venner

Tromlingene og Alve Grunneierlag

Tvedestrand motorbåtforening

Visit Sørlandet/Usus

Våre strender

Småfiskerlaget

Sopp og Nyttevekstforeningen

Entomologisk forening

Tromøy frivilligsentral

Arendal Båtsportklubb

Arendal kajakklubb


Kontaktinfo

Dersom du ønsker å komme i kontakt med representanter i rådgivende utvalg, ta kontakt med forvalter. Vi har av personvernhensyn valgt å ikke legge ut navn, telefonnummer og epost her.

Kontaktinfo