Meny
Lukk

Hva er "organisert ferdsel"?

Ferdsel er organisert dersom person, lag, firma, skole eller annen organisasjon planlegger, koordinerer eller arrangerer turen og det er snakk om virksomhet med grupper av deltakere, eventuelt en aktivitet som gjentas eller utøves av flere over en tidsperiode. Gruppeaktivitet som er offentlig kunngjort på forhånd er alltid å se på som organisert.

Herunder utsetting av poster for turorientering, topptrim, trimposter, stolpejakt og lignende.

Alle organiserte turer der hovedmålsettingen er å se på dyre- og fugleliv, alle jaktprøver og idrettsarrangementer, samt organisert trening er i utgangspunktet søknadspliktig organisert ferdsel. Dette gjelder nasjonalparken, Hjerkinn LVO m/ BV og (delvis) Knutshø LVO.

Om kunngjøringen er tilgjengelig for mer enn 20-30 personer, f.eks. på din egen Facebookvegg, er den å se på som offentlig.

Definisjonen er fra forvaltningsplanen fra 2006, modifisert etter siste forskriftsendringer (2018) som sidestiller alle typer ferdsel - og nyere lovgiving om hva som er en offentlig ytring.