Meny
Lukk
Foto: Carl S. Bjurstedt / DNPS
Urørt fjellområde med villrein, spesielt landskap

Knutshø landskapsvernområde ble opprettet i 2002 og ligger mellom Fagerhaug - Oppdal - Drivdalen, Folldalen, Savalen og Kvikneskogen - Kvikne.

Kort om Knutshø landskapsvernområde

Landskapet i Knutshø er storfelt med slake former. Det er lite tilrettelegning for friluftsliv i området, men området har svært næringsrikt jordsmonnn og har vært bruk til setring i stor skala. Derfor går det bilveier gjennom store deler av området. Det er ikke mange mjølkesetre igjen nå, og fullseterbruket med foredling på setra forsvant nesten helt med veiene og mjølkebilen. Fortsatt er setrene viktige for sauebeiting, som baser for slipp, tilsyn og sanking.

Landskapsvernområdet har et areal på 911 km2 og utgjør 21 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i kommunene Oppdal, Tynset og Folldal.
IUCN-status: IUCN V