Meny
Lukk

Rapportering av organisert ferdsel og andre ferdselsaktiviteter

De som får tillatelse til organisert ferdsel  skal rapportere om aktiviteten

Frister for rapport:
(I tillegg til bruk av appen - se under - på hver tur.)

Sommersesongen: 1 november. (Se vilkår sommer)
Vintersesongen: Sluttrapport innen 1. juni. (Se vilkår vinter)
Sekretariatet skal kontaktes (e-post) før hver tur, og det rapporteres umiddelbart (dvs 1-2 dager) etter turen i enkel e-post - i tillegg til bruk av app og samleregneark etter sesongen - frist 1. juni. Rapportering skal skje til postmottak, ikke til forvalter.
Husk i tillegg Dovrevettreglene...

Se også egen side om søknader om organisert ferdsel.

Rapport er en forutsetning for tillatelse

Har du en tillatelse, skal du også rapportere at du ikke har hatt turer, om det er tilfelle (enkel epost holder). Får vi ikke rapport med liste over turene, detter du ut av systemet, dvs. får ikke tillatelse for neste år. Samme system som kjørebøker for motorferdsel...

Du skal bruke et regneark etter sesongen, og en app for å registrere trase for den enkelte tur

Vi går nå bort fra (de noe kompliserte) nettskjema og regneark fra tidligere. Slett gamle regneark om du har dem liggende! Hent alltid siste versjon her, de kan bli endret.

Du kan bruke en app (Ferdast)… som du laster ned (fra Google Play eller App Store), installerer på telefonen og registrerer hver tur på.
I tillegg et forenklet regneark (last ned...) der du legger inn dato, antall deltakere og start- og sluttpunkt for hver tur.

Regnearket sender du innen fristen som e-post til postmottaket (se også kontaktopplysningene). Husk å fylle ut firma og referanse først.