Meny
Lukk

Kjørebok

Alle tillatelser til motorisert ferdsel i verneområdene ledsages av kjørebevis/-bok. Kjøreboka skal alltid sendes inn etter sesongen.

Kjøreboka skal fylles ut både før du starter og når turen er ferdig.
Ved kontroll kan Statens naturoppsyn og politiet skrive ut gebyr om boka ikke er fylt ut med starttidspunkt og andre obligatoriske opplysninger.

Fram til påsken 2022 har nye kjørebøker vært sendt ut for hvert enkelt år, i etterkant av den enkelte løyveinnehavers rapportering. Dette tar nå slutt.

Heretter vil nye kjørebøker måtte hentes av den enkelte løyveinnehaver her:

Kjørebokskjema (for utskrift)


Kravet til innsending av kjørebøker (eller bruk av appen «Ferdast») etter endt kjøring/sesong ligger fortsatt fast.

Dette innebærer at en i større grad må forsikre seg om hva tillatelsen sier og hva den innebærer. Både tillatelsen (vedtaket) og kjøreboken skal medfølge under kjøring.
Har du tillatelse fra tidligere som fortsatt gjelder må du også ha med sist tilsendte kjørebevis. For nye tillatelser vil det som tidligere har stått i kjørebevisene bli en del av vedtaksdokumentet, men i overgangsperioden må vi gjøre det slik.

Dersom «Ferdast» brukes, skal turen startes i appen før oppstart. Kan du vise PDF på telefonen, kan du lagre dem der, men da bør du ha med nødlader eller annen lademulighet.

For at postmottaket lett skal finne saken din som inngående skal registreres på, trenger de arkivsaksnummeret som står øverst i selve tillatelsen/vedtaket ("Vår referanse: ÅÅÅÅ/NNNN - eks. 2020/2468)".
Derfor:
- Fyll inn arkivsaksnummeret i rubrikken "Saksnr." i kjøreboka
- Send enten hele arket eller et skann av hele arket, eller
- Tar du bilde med mobilen, påse at arkivsaksnummeret er med, eller
- Sender du e-post om at du ikke har kjørt, oppgi arkivsaksnummer.
- Har du mer enn én tillatelse, send dem som separate e-poster. Samme gjelder for leiekjørere som kjører for flere.


Her ser du hvilke opplysninger fra dispensasjonen som skal hvor i kjøreboka

Klikk her for stor versjon av bildet over!

Hvorfor kjørebevis og kjørebok - to formål:

Kontroll

- med at kjøringen er i samsvar med tillatelsen, utfyllinga skal sikre at det er mulig å kontrollere at antall turer gitt ikke overskrides.

Statistikk
- oversikt over omfang og lokalisering av trafikk.

Leiekjører

Er du leiekjører?
Da skal oppdragsgiver ha fått kjøretillatelse fra oss. Den må du få av vedkommende, og fylle ut kjøreboka, i tillegg til den kommunale kjøreboka. Når oppdraget er ferdig, skal oppdragsgiver få utfylt bok i retur, og sende til oss. Eventuelt sender du inn, etter avtale med ham/henne.
NB! Sender du for flere, send dem som separate e-poster! Hvis ikke, registrerer postmottaket alt på den oppdragsgiveren som ligger øverst i bunken, og de øvrige får ikke ny kjørebok.

Det er kommunen som avgjør hvem som får leiekjøringsløyve.

Skal du bruke leiekjører?

Dette er standard for hytteeiere. Da gir du kjøretillatelse /-bok til den som kjører for deg (skal være godkjent av kommunen).
Vedkommende fyller ut kjøreboka før og etter oppdrag og returnerer den til deg, du sender den til oss. Tar du sjansen på at leiekjøreren din har god hukommelse, kan du selvsagt be vedkommende sende den direkte til oss etter endt oppdrag.
I brukssoner i Sunndal og Lesja kan hytteeier - uten tillatelse - bruke leiekjører til inntil 5 turer per hytte der det ikke er sommervei / 2 per hytte der det er sommervei. Leiekjørere i aktuelle områder vet hvor dette er. Disse leiekjørerne har i tillegg godkjenning fra nasjonalparkstyret.

Er du leiekjører og har egen hytte kan du kjøre for deg selv, men skal fortsatt ha en egen tillatelse og kjørebevis /-bok for egen hytte. (Den leverer du da til deg selv for innsending...)