Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Helikopter plukker opp person på fjellet
Snøskuter dominerer søknadsbunken, men også annen motorferdsel kan være aktuell. Helikopter på Snøhetta, i samband med bygging av ny antennemast. - Foto: Carl S. Bjurstedt / Dovrefjell NPS

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel utgjør brorparten av søknadene vi behandler. De enklere sakene etter vernereglene kan normalt behandles administrativt. Hvor raskt avhenger av arbeidssituasjonen.
Øvrige saker må til arbeidsutvalg eller styre. Se møteplanen. Søknader må helst være inne seinest fire uker før møtet de skal opp i.

For å sikre raskest mulig behandling, bruk skjemaene - se egen side. Husk at du sender søknad via kommunen du skal kjøre i / starter turen fra. Les veiledningen og fyll ut nøye.

Det er viktig at kjørerute og bestemmelsessted nøyaktig og entydig beskrevet. Bruk gjerne kart - og gateadresse, som fler og fler kommuner nå har på plass! Forvalterne er ikke nødvendigvis lokalkjente i hele området. Er vi i tvil her, får du søknaden i retur. Det samme gjelder om det er andre mangler i søknaden.
Noen kommuner og Statsforvalteren har helelektronisk skjema på sin hjemmesider. Ikke bruk disse - de er ikke tilpasset verneområdene våre. Pass på å angi hvilket /hvilke verneområde det gjelder om du likevel velger å bruke det.

Flerårige tillatelser: Husk retur av kjørebok, og at du nå selv laster opp kjørebok i løyvets gyldighetsperiode.