Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Den 20. oktober 2015 vedtok Miljødirektoratet vedtekter for verneområdestyret i Trollheimen. Vedtektene gir rammene for verneområdestyrets arbeid som forvaltningsmyndighet. Det er Miljødirektoratet som fastsetter vedtektenes innhold som en del av delegasjonen til verneområdestyret.

Hva sier vedtektene?

Vedtektene sier noe om styrets myndighet, formål, geografiske grenser, samt sammensetningen og oppgavene til styret. Videre sier vedtektene noe om styrets rolle ovenfor verneområdeforvalterne, rådgivende utvalgs og arbeidsutvalget, samt forholdet mellom styret, Statsforvalteren og Miljødirektoratet.

Styret vedtok i mars 2020 et delegeringsreglement som sier hvilke organer som kan gjøre hvilke vedtak. Kurante saker av reversibel karakter kan etter dette avgjøres av forvalter. Dette omfatter blant annet temaene motorferdsel og mindre byggesaker.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF
Delegeringsreglement vedtatt 5. mars 2024
Delegasjon
File icon PDF