Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Sammensetning av Rådgivende Utvalg

Forvaltning av verneområder krever samhandling mellom mange aktører. Det faglige rådgivende utvalg er derfor oppnevnt av styret, for å fungerer som et rådgivende organ for verneområdestyret i Trollheimen. Utvalget består av representanter fra ulike interessegrupper i området, blant annet grunneiere, næringsliv knyttet til verneområdet og frivillige organisasjoner.

Trollheimens Faglig rådgivende utvalg er sammensatt slik:

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Sør-Trøndelag
Trondhjems Turistforening
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Trollheimen Sijte
Bondelagene i Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved leder i Surnadal bondelag
Bonde og Småbrukerlagene i Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved leder i Oppdal Bonde og Småbrukerlag
NJFF Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved fylkessekretær i Møre og Romsdal
Sau- og gjeitealslaget i Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved leder i Rindal og Surnadal saualslag Grunneiere i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag reiseliv ved Nasjonalparkhagen

Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
Grunneiere i Sør-Trøndelag
Grunneiere i Møre og Romsdal
Kraftregulantene


Partssammensatt styre fra 2017 til 2023

I perioden 2017-2023 har verneområdestyret vært med på en prøveordning med et partssammensatt styre. På linje med kommunepolitikerne, har grunneiere og andre brukergrupper/organisasjoner fra rådgivende utvalg blitt inkludert i verneområdestyret. Styret er da utvidet med 5 representanter:

Grunneierrepresentant Sør-Trøndelag – valgt av Meldal kommunestyre (i forsøksperioden)
Grunneierrepresentant Møre og Romsdal – valgt av Sunndal kommunestyre (i forsøksperioden)
Trondhjems Turistforening – ved leder
Rindal og Surnadal sauavlslag – ved leder
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal