Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Sammensetning av Rådgivende Utvalg

Forvaltning av verneområder krever samhandling mellom mange aktører. Det faglige rådgivende utvalg er derfor oppnevnt av styret, for å fungerer som et rådgivende organ for verneområdestyret i Trollheimen. Utvalget består av representanter fra ulike interessegrupper i området, blant annet grunneiere, næringsliv knyttet til verneområdet og frivillige organisasjoner.

Trollheimens Faglig rådgivende utvalg er sammensatt slik:


Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Sør-Trøndelag
Trondhjems Turistforening
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Trollheimen Sijte
Bondelagene i Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved leder i Surnadal bondelag
Bonde og Småbrukerlagene i Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved leder i Oppdal Bonde og Småbrukerlag
NJFF Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved fylkessekretær i Møre og Romsdal
Sau- og gjeitealslaget i Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag ved leder i Rindal og Surnadal saualslag Grunneiere i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag reiseliv ved Nasjonalparkhagen

Destinasjon Kristiansund og Nordmøre
Grunneiere i Sør-Trøndelag
Grunneiere i Møre og Romsdal
Kraftregulantene

Partssammensatt styre fra 2017 til gjeldende dato

Verneområdestyret har siden 2017 vært med på en prøveordning med et partssammensatt styre. På linje med kommunepolitikerne, har grunneiere og andre brukergrupper/organisasjoner fra Rådgivende Utvalg blitt inkludert i Verneområdestyret. Styret er da utvidet med 5 representanter:

Grunneierrepresentant Sør-Trøndelag – valgt av Meldal kommunestyre (i forsøksperioden)
Grunneierrepresentant Møre og Romsdal – valgt av Sunndal kommunestyre (i forsøksperioden)
Trondhjems Turistforening – ved leder
Rindal og Surnadal sauavlslag – ved leder
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal