Meny
Lukk

Styret

Verneområdestyret for Trollheimen

Verneområdestyret for Trollheimen er forvaltningsmyndighet for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder og Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservater. Styret ble først opprettet 08.02.2011 med 10 styremedlemmer fra berørte kommuner, fylkeskommuner og Sameting.

Fra 2017 har styret vært utvidet med 6 styremedlemmer som representerer partsinteresser i områdene som forvaltes. De nye styremedlemmene representerer grunneiere, næringsorganisasjoner i jordbruk og reindrift, samt friluftsorganisasjoner med aktivitet i området.

Trollheimshytta og Langlisetra mot Svartådalen på 1920-tallet.