Meny
Lukk

Kontakt

  Verneområdestyret for Trollheimen

  Postboks 2600
  7734 STEINKJER

  Telefon verneområdeforvaltere

  73199387 / 73199388

  E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Besøksadresse:
Forvaltningsknutepunkt Trollheimen
Øvre Dalen
Rindalsvegen 2A
6657 Rindal

Fakturaadresse:
Faktura sendes som EHF til 974 764 350
Bestillerref. 3810HESMO må påføres faktura

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for å følge opp at brukerne av verneområdene overholder verneforskrift og vedtak. SNO fungerer også som forvaltningens "praktiske arm" i og rundt verneområdene. I Trollheimens verneområder er det Lars Olav Lund som har ansvar for oppsynet. Kontaktinformasjon finnes på Miljødirektoratets nettsider.

Administrasjonen

Navn

Stilling

Kontakt

Kontorsted
Hege Sæther MoenVerneområdeforvalter og koordinatorhege.moen@statsforvalteren.no

+ 47 73 19 93 87

Rindal
Linda Forbregd HenriksenVerneområdeforvalterLinda.Forbregd@statsforvalteren.no

+ 47 73 19 93 86

Rindal
Sara Kristiane EideVerneområdeforvalter (40%)

sara.kristiane.kjergard.eide@statsforvalteren.no
+ 47 73 19 90 05

Trondheim

Søknader og andre forespørsler som sendes postmottaket blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen. Den blir deretter sendt videre til en i administrasjonen som står listet over.

Ved henvendelser som ikke gjelder konkrete søknader, kan verneområdeforvalterne kontaktes direkte via e-post eller telefon. Det som sendes forvalterne blir også arkivert og søkbart for innsyn om det skulle være relevant i en sak.