Meny
Lukk

Møtedokumenter

Her finner du møteinnkalling og protokoller fra møter i Verneområdestyret (VO) i Trollheimen og Arbeidsutvalget (AU). Møteinnkallinger er klare ca. 1 uke før hvert VO-møte og protokoll blir lagt ut fortløpende etter signering (ca. 1 uke etter møtedato).

Vi har startet med møtedokumenter tilbake til 2021. Ønsker du tilgang til eldre møtedokumenter kan du søke de opp i Miljøvedtaksregisteret.