Meny
Lukk

Over ser dere kart over verneområdene i Trollheimen vist i Norgeskart. Norgeskartet viser kun de største verneområdene, og dermed får man ikke opp grensene til Innerdalen Landskapsvernområde, Svartåmoen - og Minilldalsmyrene naturreservater. I kartet under ser dere en bedre oversikt over grensene mellom landskapsvernområdene og naturreservatene.

Oversiktskart over Trollheimen.

Interaktive kartløsninger

Naturbase har en egen kartløsning hvor man finner god oversikt over alle type verneområder, registrerte naturtyper og arter, reindriftsområder, administrative grenser mm. Ved å følge denne linken kan du trykke deg inn på Naturbase kartet og zoome deg inn på landskapsvernområdene og naturreservatene i Trollheimen. I menyen til venstre kan man velge ut ulike kartlag som beskriver naturen i området.

Forvaltningsmyndigheten bruker også GisLink for å innhente informasjon om verneområdene.

Utklipp av Naturbase kart med kartlag-innstilling "Naturvernområder alle"

Kart på tur!

Som det ligger i ordet, så har Trollheimen et skikkelig "trollete" terreng å fotes i, da man kommer over store områder uten dekning. Det anbefales derfor å ta med seg et kart på tur, enten digitalt, offline kart eller et godt gammeldags papirkart. Pass på å oppbevare papirkartet vanntett, enten i plastlomme eller på vannfast papir.

Det er flere leverandører som selger ferdige kart, enten i papirform, eller kart man skriver ut selv.

Kartverket leverer kartgrunnlagene til andre seriøse kartprodusenter (Google maps er ikke blant disse). De lar deg skrive ut egne kart som du selv definerer. Ellers selger både turistforeninger, bokhandlere og sportsforretninger kart. Det finnes også noen leverandører på nett som Calazo og Kartbutikken. Vår brosjyre har også et enkelt fremstilt kart over Trollheimen.