Meny
Lukk

Søknader

Rutiner

De fleste tiltak og motorisert ferdsel er søknadspliktige etter verneforskriftene som forvaltes av verneområdestyret for Trollheimen, og etter annet lovverk forvaltet av den enkelte kommune. Derfor skal søknader om tiltak og motorferdsel sendes kommunen tiltaket berører som førsteinstans. Kommunen sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og videresender den for behandling i verneområdestyret, og eventuelt andre instanser som skal uttale seg eller behandle saken.

I menyen til venstre finner du guider og lenker til søknadsskjema for motorferdsel og byggesak i de 6 Trollheimen kommunene. For andre tiltak kontakt forvalterne eller saksbehandler i kommunen for veiledning i forhold til søknadsprosess.

Foto: Kjartan Trana
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: