Meny
Lukk

Søknader

De fleste tiltak og motorisert ferdsel er søknadspliktige etter verneforskriftene som forvaltes av verneområdestyret for Trollheimen, og etter annet lovverk forvaltet av den enkelte kommune. Derfor skal sSøknader om tiltak og motorferdsel sendes kommunen tiltaket berører som førsteinstans. Kommunen sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og videresender den for behandling i verneområdestyret, og eventuelt andre instanser som skal uttale seg eller behandle saken.

Under følger lenker til søknadsskjema for motorferdsel og byggesak i de 6 Trollheimen kommunene. For andre tiltak kontakt forvalterne eller saksbehandler i kommunen for veiledning i forhold til søknadsprosess.